Dober servis za računovodske storitve je dobro imeti pri roki

by

Veliko ljudi se v današnjih časih odloča imeti svoje podjetje. Če želijo, da je njihovo podjetje uspešno in konkurenčno na trgu, morajo poskrbeti tudi za to, da imajo v ozadju ljudi, ki so strokovni in usposobljeni, da jim lahko pomagaj pri stvareh, za katere oni niso usposobljeni. Med takimi dejavnostmi so tudi računovodske storitve. Veliko podjetnikov si to sicer urejajo sami, vendar ponavadi manj uspešno, kot pa če bi to zaupali nekomu, ki ima s tem veliko izkušenj in pa znanja.

Je pa dandanes tudi veliko podjetij, ki dobro poslujejo tudi zaradi računovodskih storitev, ki jih nudijo podjetja, ki jih najamejo. Eno od teh podjetij, ki se v prvi vrsti ukvarja z računovodstvom je tudi podjetje Unija, ki je zelo priljubljeno podjetje, predvsem zaradi storitev, ki jih nudijo po zelo nizkih cenah, kar je v današnjem času več kot pomembno.

Računovodski servis Unija združuje vrsto informacijskih dejavnosti v organizaciji, ki v prvi vrsti urejajo, obdelujejo, zbirajo, prikazujejo, arhivirajo podatke o preteklih ter tudi o prihodnjih pojavih po posebnih metodah, ki jih imenujemo računovodska načela ter računovodski standardi. (more…)

zavarovanje za študente

by

Tako kot vsak državljan Slovenije, je tudi za študente pomembno zdravstveno zavarovanje. Vsaka država ima drugačne uredbe in direktive in tudi enako velja za različne skupine ljudi, kako je potrebno zavarovanje urediti. Tako je zavarovanje za študente prav tako enako pomembno kot za vsakega drugega državljana, ne glede na njegov status, bodisi je zaposlen, mladoleten, upokojenec, itd.

Kar je dobro je to, da je pred nami kar nekaj zavarovalnic za katere se lahko odločimo in pri njih sklenemo zavarovanje. Seveda vsaka od teh ponuja različne ugodnosti, pravice in tudi obveznosti. Največja obveznost je prav redno plačevanje, ki je običajno mesečno in, če to upoštevamo, zagotovo ne bomo imeli kasneje težav pri uveljavljanju zdravstvenih pravic.

Študentje so posamezniki, ki vemo, da so ogroženi enako ko vsak drug posameznik. Nikoli ne vemo, kje nam pretijo nevarnosti in kako hitro se nam zgodi kaj slabega. Seveda se temu poskusimo izogniti in poskrbeti za lastno zdravje, pa vemo, da to ni vedo tudi enostavno in, da na to ne vplivamo samo mi, pač pa je veliko dejavnikov. Zato je pomembno, da imamo urejeno osnovno in tako tudi dopolnilno zavarovanje. (more…)

iskanje zaposlitve

by

Iskanje zaposlitve je lahko eden zelo zahtevnih korakov. Zakaj? Zagotovo za to, ker je na trgu vedno več iskalcev zaposlitve, medtem, ko je manj povpraševanja po novih zaposlenih. Vsekakor pa seveda upamo na najboljše in se trudimo zaposlitev tudi najti.

Običajno se vsak od nas šola za nekaj. Po navadi za tisto, kar nas veseli in kar bi radi počeli  v življenju. Včasih imamo srečo, da to tudi počnemo. Velikokrat pa imamo priložnost koga srečati ali pa smo sami v situaciji, ko nam želje niso dosegljive in smo tako primorani poeti popolnoma druge stvari. Ni pa nujno seveda, da želimo tudi opravljati zaposlitev za katero smo se šolali. Morebiti smo si premislili in sedaj želimo početi popolnoma druge stvari. (more…)

Potrebujete inštrukcije matematike?

by

inštrukcije matematikaNe glede na to, ali ste še v osnovni šoli, srednji šoli, gimnaziji ali že na fakulteti, so inštrukcije odličen način za izboljšanje vašega znanja. Marsikateri predmet, še posebej pa matematika zna velikemu številu učencev, dijakov in študentov predstavljati precejšnjo težavo, a to še ne pomeni, da se je prav vsak človek ne more naučiti. Potrebno je le nekaj volje truda in pomoči tistega, ki ta predmet odlično obvlada. S pomočjo inštrukcij matematike lahko prav vsakomur uspe razumeti matematiko, izboljšati svoje znanje in ga nadgraditi in tako bo tudi ta težek predmet postal lažji.

Razlogov za to, da znanje in ocene pri matematiki niso take, kot si želite, je lahko veliko. Mogoče ste že po naravi bolj uspešni pri družboslovnih predmetih kot pri naravoslovnih, morda za razumevanje matematičnih formul in vse ostale snovi pri tem predmetu potrebujete le več časa, kot bi ga potreboval kdo drug, ali pa do sedaj morda še niste našli učitelja, ki bi se dovolj potrudil, da bi vam matematiko predstavil na vam razumljiv način.

Učitelj, ki izvaja inštrukcije matematike, se bo prilagodil vam in vašemu načinu razumevanja ter se potrudil najti način, ki vam bo pomagal, da si boste kar se da najlažje zapomnili snov in se je resnično dobro naučili. (more…)

Oporoka

by

O oporoki sami je veliko napisanega, prav tako je v zakonu o dedovanju zelo natančno določeno, kako in kdaj se uporabljajo kakšni instituti ter kakšni postopki, vendar kot vedno se lahko pojavijo tudi primeri, ko niti zakon o dedovanju ne predvidi situacije ali pa jo predvidi in jo prepušča sodni praksi, da doreče kako naj se zakon v teh situacijah uporablja.

Ena takih situacij je ko govorimo o mešanju oporočnega dedovanja, torej dedovanja na podlagi oporoke ter vstopne pravice. Vstopna pravica pri dedovanju pomeni, da oseba, ki bi morala dedovati umre ali je razdedinjena in zato na podlagi vstopne pravice delež, ki bi ga oseba morala dedovati dedujejo njegovi dediči. Na primeru povedano, v primeru, ko umre oče pred starim očetom, deduje na podlagi vstopne pravice očetov sin oziroma vnuk. (more…)

Socialno podjetništvo

by

Socialno podjetništvo je spekter gospodarskih dejavnosti, ki niso niti del javnega niti del zasebnega sektorja, praviloma v lasti deležnikov, katerih primarni namen ni ustvarjanje dobička. Socialno podjetništvo spodbuja skupna vlaganja in sodelovanje ljudi prostovoljno ter krepi družbeno solidarnost. Socialni podjetniki lahko opravljajo različne dejavnosti. Po navadi se zagotavlja dodatna ponudba proizvodov in storitev za večjo kvaliteto ljudi ali bivanja v okolju. S tem se krepi družbena solidarnost in javni interes. Pri tem skoraj ni področja družbenega življenja, kjer socialno podjetništvo ne bi bilo mogoče. Iščejo se inovativne poslovne rešitve za znane socialne, gospodarske, okoljske in druge probleme. V socialno podjetništvo se lahko vključijo nepridobitne pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi prostovoljne odločitve ustanoviteljev. Namen ustanovitve pa ne sme predstavljati pretežno ali izključno pridobivanje dobička. Torej cilj ni izključno pridobivanje dobička, temveč je opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali drugih dejavnosti z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin na trgu dela, s čimer se dosega javni interes. Praviloma socialno podjetništvo vključuje prostovoljno delo. Dobiček, ki se ustvari v podjetju se ne deli med zaposlene, ampak je namenjen za dejavnosti socialnega podjetništva ali druge nepridobitne namene. Predvsem morajo socialna podjetja trajno delovati v javno korist. (more…)

Poslovna ideja je temelj podjetništva

by

Za začetek se vprašajmo, kdo je podjetnik. Je to zgolj posameznik, ki v pomanjkanju drugačnega vira zaslužka ustanovi svoje podjetje? Je to posameznik, ki ustanovi svoje podjetje z namenom ustvarjenja zaslužka za preživetje in nekaj dodatnega dobička? Ali so to posamezniki, ki imajo željo narediti nekaj novega, inovativnega, ponuditi kaj več?

O tem, kakšen naj bo podjetnik oziroma kdo je pravi podjetnik, obstaja veliko razlag, in zagotovo se moramo strinjati s tem, da je za podjetnost vedno potrebna dobra poslovna ideja, saj brez nje ni možno uspeti. Vsekakor ni nujno, da je ta ideja nekaj popolnoma novega. Marsikateri podjetnik se odloči za dejavnost, ki na trgu že obstaja, a mu vseeno uspe. Zakaj? Zato, ker zna izkoristiti priložnost oziroma dane okoliščine na trgu ponudbe in povpraševanja. Dobra poslovna ideja je torej tista, ki je prilagojena trenutnemu trgu in njegovemu razvoju v bodočnosti – to pa seveda pomeni, da se veliko bolje kot ideje, ki so primerne trenutno, obnesejo ideje, ki strmijo k dolgoročnemu uspehu. (more…)

Analiza trga za dobro poslovanje

by

Dandanes je konkurenca v svetu izjemno velika. Vsako podjetje se namreč na takšen in drugačen način sooča s konkurenco, iz katere pa je včasih izjemno težko pogledati. Konkurenca je dobra za potrošnike in precej slaba za podjetja (lahko je tudi dobra, vendar v smislu vloženega truda). Rast podjetja je zato omejena s konurenco, kar pa ne pomeni, da je ne moremo premagati. Rast podjetja je povsem podrejena z velikostjo trga ter številom konkurence. Podjetje ravno iz tega razloga enostavno mora poznati svoje prednosti in slabosti. Seveda, da je to kar se da učinkovito, moramo zelo dobro poznati trg dejavnosti, na katerega se podajamo.

Analiza trga mora biti strokovna

Preden pričnemo s samo analizo trga se moramo vprašati, kakšne cilje pravzaprav imamo. Takoj, ko so nam naši cilji popolnoma jasni, lahko stopimo na trg, kjer vladajo druga podjetja. Trdni temelji podjejta so ključen pomen za samo delovanje podjetja na trgu in uspešno konkuriranje. V primeru, da želimo delati kar se da strokovno analizo trga , moramo za to prositi strokovnjake. Ti bodo natančno vedeli, kaj vse potrebujete za izjemno natančno analizo trga. (more…)

Majhni računalniki za majhne pisarne

by

V sodobnih pisarnah so prenosniki najbolj nepogrešljiva oprema, saj brez teh naprav pogosto ne moremo niti pričeti z delom. Ne glede na to, s katero dejavnostjo se podjetje ukvarja, so računalniki pomemben del v vsaj enem izmed členov delovnega procesa, zato je vsekakor pomembno, da so pisarne opremljene s primernimi računalniki. Pri tem pridevnik primeren ne pomeni le najzmogljivejši, temveč dobesedno najprimernejši za potrebe pisarne. (more…)