Oporoka

by , under Pravo

O oporoki sami je veliko napisanega, prav tako je v zakonu o dedovanju zelo natančno določeno, kako in kdaj se uporabljajo kakšni instituti ter kakšni postopki, vendar kot vedno se lahko pojavijo tudi primeri, ko niti zakon o dedovanju ne predvidi situacije ali pa jo predvidi in jo prepušča sodni praksi, da doreče kako naj se zakon v teh situacijah uporablja.

Ena takih situacij je ko govorimo o mešanju oporočnega dedovanja, torej dedovanja na podlagi oporoke ter vstopne pravice. Vstopna pravica pri dedovanju pomeni, da oseba, ki bi morala dedovati umre ali je razdedinjena in zato na podlagi vstopne pravice delež, ki bi ga oseba morala dedovati dedujejo njegovi dediči. Na primeru povedano, v primeru, ko umre oče pred starim očetom, deduje na podlagi vstopne pravice očetov sin oziroma vnuk.

Kako se deduje v primeru, ko zapustnik napravi oporoko, po kateri svoje premoženje zapusti enemu od svojih treh sinov in sin, ki bi po oporoki moral dedovati vse premoženje zapustnika, umre pred zapustnikom? Na prvi pogled bi lahko rekli, da delež, ki bi pripadel sinu po oporoki, dedujejo njegovi potomci na podlagi vstopne pravice, vendar bi bilo tako dedovanje napačno. Zakaj? Dedič, ki je imenovan v oporoki, da prejme večji delež, kot bi mu pripadel po zakonu z imenovanjem v oporoki za dediča, še ne postane lastnik tega premoženja ampak ima samo pravico dedovati na podlagi oporoke, kar pomeni, da če oporočni dedič umre pred zapustnikom seveda ni zmožen uveljaviti svoje pravice, torej prevzeti dediščino po oporoki. Ker oporočni dedič v takem primeru ne mora prevzeti dediščine tudi njegovi potomci ne morajo na podlagi vstopne pravice zahtevati delež, ki bi pripadal oporočnemu dediču.

V takem primeru, ko tisti, ki bi po oporoki dedoval umre pred zapustnikom, ne mora uveljavljati pravice iz oporoke, torej ni prevzemnika oporočnega premoženja, kar pomeni, da se premoženje razdeli na podlagi zakona o dedovanju, torej na podlagi splošnih določil zakona, kjer pa lahko potomci oporočnega dediča na podlagi vstopne pravice prevzamejo zakoniti delež, ki bi ga oporočni dedič dedoval, če ne bi bilo oporoke po zapustniku.

Leave a Reply