Vročitev odpovedi

by , under Uncategorized

Ne glede na to, kdo vroča odpoved, ali gre za izredno odpoved s strani zaposlenega ali pa kakršnokoli drugo odpoved zaposlitvenega razmerja, je pomembno upoštevati, kako se odpoved pravilno vroči. Vročitev odpovedi mora vselej biti »sledljiva«. Kaj to pomeni?

Odpoved je nekaj, kar predstavlja veliko odločitev, korak in tudi spremembo v našem življenju. Seveda se ne moremo kar tako sprijazniti zgolj z besedo in želimo, da je vedno vse natisnjeno na listu. Tako se običajno odpoved vroča v prostorih delodajalca. Če to ni možno, je lahko to tudi po pošti vendar pa zgolj tako, da gre za osebno vročitev. Tudi, ko iz kakršnihkoli razlogov ta ni možna, pa mora biti odpoved s priporočeno pošto. Enostavno, mora biti vročena naslovniku in nobenemu drugemu. Izjemoma lahko tudi kako drugače, vendar pa v osnovi veljajo določena in zgoraj opisana pravila vročanja odpovedi.

Vročitev raznih dokumentov, ki so pomembne narave, nekoga seznanjajo ali obveščajo o nečem in imajo pomembno vlogo v življenju nekoga, je najbolje vročiti osebno. Res pa je, da nam to ni vedno omogočeno in moramo najti pravi, drugačen način za to. Zanesljiva je tudi pošta, vendar pa moramo to poslati s priporočeno pošiljko in sicer tako, da vedno lahko preverimo, ali je naslovnik uspešno prejel pošto ali pa se je kje kaj ustavilo. Kakorkoli, sploh, ko gre za dokumentacijo, ki zadeva zaposlitvena razmerja in morda tudi odpoved, je nujno, da je zaposleni ali naslovnik seznanjen z njo. Ne glede na način, po katerem poteka vročitev odpovedi, je morda ta za zaposlenega presenečenje in predstavlja nezadovoljstvo. V kolikor je zaposleni predhodno seznanjen, kljub temu ne bo morda navdušen. Pa vendar, tako pač je.

Obstajajo zakoni in predpisi, ki predpisujejo, kako ravnati, ne glede na dejavnost o kateri govorimo. Tudi, ko gre za varstvo delavca ali delodajalca, je pomembno, da se upoštevajo vsi zakoni, tako takrat, ko gre za uspešno zaposlitev nekoga, ali pa ko sledi odpoved.

Leave a Reply