Razlika med individualnimi in skupinskimi inštrukcijami

by , under izobraževanje

Še nekaj let nazaj, ko smo mi hodili v šolo, so bili učenci, ki so potrebovali inštrukcije redki. Danes so redki tisti, ki jih ne koristijo. Včasih so inštruktorje najemali učenci, ki so imeli v šoli težave s kakšnim predmetom in so potrebovali dodatno pomoč, danes pa je že skoraj več takih učencev, ki inštruktorja najemajo za poglobitev znanja in za to, da dosegajo odlične ocene in maksimalno število točk. Časi se spreminjajo in ne moremo vedeti, kaj bo sledilo temu trendu, vemo pa lahko, da so inštrukcije dandanes tako rekoč popularne.

Poznamo več oblik inštrukcij, najpogostejša razdelitev je razdelitev na skupinske in individualne inštrukcije. Kaj to pomeni? To pomeni, da inštruktor pri individualnih inštrukcijah z učencem deluje ena-na-ena in se mu posveti 100%. To obliko inštrukcij priporočam predvsem tistim učencem, ki imajo s snovjo probleme in potrebujejo ponovno razlago namenjeno samo njim. Pri individualni obravnavi lahko inštruktor prilagodi način razlage enemu samemu učencu tako, da bo jasna njemu. Ker je vsa pozornost na enemu samemu učencu, lahko le-ta postavi neomejeno vprašanj in inštruktor si lahko vzame čas, da natančno odgovori na vsakega izmed njih. Individualne inštrukcije bi bile iz istega razloga priporočljive tudi za izjemno nadarjene učenci, ki si želijo poglobiti svoje znanje. Ker so nadarjeni učenci zelo specifični, jih je težko povezati v koherentno skupino in predstaviti neko snov na način, ki bo ustrezal zanimanju in predznanju vseh, zato za njih prav tako priporočam individualne inštrukcije.

Kaj pa skupinske inštrukcije, kdaj te pridejo v poštev? Skupinske inštrukcije priporočam v dveh primerih. Vsekakor so skupinske inštrukcije odlična izbira za osvežitev znanja. Kar pomeni, da smo potrebne informacije nekoč že osvežili, potrebno pa jih je osvežiti. Tak primer bi recimo bile priprave na maturo. Znanje, ki se bo preverjalo na maturi so učenci že pridobili v času šolanja, se je pa to znanje verjetno rahlo umaknilo pod pritiskom novega znanja tekom let in pred maturo ga je potrebno samo osvežiti. Ker to ne zahteva ponovnega poglobljenega znanja, so inštrukcije v skupini bolj primerne, ker so precej bolj zabavne, sproščene in tudi cenejše. Primerne pa so tudi za tiste, ki imajo s kakšnim predmetom probleme in sicer po tem, ko je učenec na individualnih urah osvojil znanje, ki mu je delalo probleme, potrebuje pa še nekaj vaje in motivacije za le-te. V tem primeru so skupinske inštrukcije odličen način, da se učenca motivira za vajo.

skupinske instrukcije

Leave a Reply